SanDro

Od 01.12.2013 do 30.11.2018 realizowany był największy w dotychczasowej historii, unijny projekt badawczy w obszarze produkcji zwierzęcej – PROHEALTH – „Zrównoważona produkcja trzody chlewnej i drobiu”.

Celem tego projektu było przyczynienie się do zrozumienia wieloczynnikowego wymiaru (czynników zakaźnych, genetyki, żywienia i managementu) chorób drobiu i świń „związanych z intensyfikacją produkcji, tak zwanych „chorób produkcyjnych ”, aby pomóc osiągnąć skuteczne strategie kontroli i zmniejszyć ich negatywny wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt, wpisując się w strategię „One health”.

W ramach realizacji projektu wprowadzono do polskiej terminologii weterynaryjnej nowe wcześniej nieznane miano „choroby produkcyjne”. Proponowana przez nas definicja tego terminu brzmi: „Choroby produkcyjne są to syndromy patologiczne, mające tendencję do utrzymywania się w systemach intensywnej produkcji zwierzęcej i zazwyczaj występujące częściej i w bardziej nasilonej formie, proporcjonalnie do wzrostu produktywności systemu utrzymania zwierząt”. Choroby związane z intensywną produkcją mają negatywny wpływ m.in. na efektywność ekonomiczną, środowisko, leczenie, w tym antybiotykowe, oraz jakość uzyskiwanych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie te zagadnienia były poruszane podczas czterech Międzynarodowych Konferencji Technicznych PROHEALTH.

Zachęceni sukcesem i wieloma pozytywnymi opiniami ponad 700 uczestników tych spotkań uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie poświęcone chorobom produkcyjnym w zrównoważonej produkcji drobiarskiej odbędzie się w dniach 28-29 Maja 2021 roku w ramach nowego, realizowanego przez Szkołę Dobrych Praktyk Drobiarskich@ projektu „SanDro”.