SanDro

Posted Posted in Uncategorized

Od 01.12.2013 do 30.11.2018 realizowany był największy w dotychczasowej historii, unijny projekt badawczy w obszarze produkcji zwierzęcej – PROHEALTH – „Zrównoważona produkcja trzody chlewnej i drobiu”. Celem tego projektu było przyczynienie się do zrozumienia wieloczynnikowego wymiaru (czynników zakaźnych, genetyki, żywienia i managementu) chorób drobiu i świń „związanych z intensyfikacją produkcji, tak zwanych „chorób produkcyjnych ”, […]